เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ช.ส.ค.มีภารกิจและอำนาจกระทำการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(2) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(3) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

(4) ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง รับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก ให้บริการเงินกู้ แก่สมาชิกหรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อการดำรงชีพ

(5) ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

(6) ค้ำประกันเงินกู้สมาชิก รวมทั้งการค้ำประกันการให้เช่าซื้อ

(7) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซื้อรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนำหรือจำนอง ขายหรือจำหน่าย แลกเปลี่ยน ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

(8) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมนุมสหกรณ์

(9) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

(10) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของชุมนุมสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(11) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่กฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(12) เผยแพร่และส่งเสริมกิจการรวมถึงการแนะนำช่วยเหลือในการจัดตั้งดำเนินการจัดการและตรวจวิเคราะห์การดำเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิก

(13) เป็นผู้แทนให้ความคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก

(14) รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินยกให้ หรือการช่วยเหลืออื่น ๆ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ได้รับ

(15) จัดบริการงานพิมพ์หนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น รวมถึงการจัดไว้เพื่อขายหรือแจกจ่ายซึ่งตำรา คู่มือ อนุสาร จุลสาร รายงาน สถิติ หนังสืออื่น ๆ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ของที่ระลึก และเครื่องใช้ประจำสำนักงานที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่การดำเนินกิจการของสมาชิก

(16) จัดให้สวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(17) จัดให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ เพื่อชดเชยหรือสมทบการออมทรัพย์และเงินกู้ของสมาชิก รวมถึงจัดให้มีการการชดเชยความเสียหายสหกรณ์สมาชิก

(18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและผู้สนใจโดยการจัดการศึกษาอบรม คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเยาวชน

(19) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อื่น ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอื่นและองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของชุมนุมสหกรณ์

(20) ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมหรืออุตสาหกรรมของสมาชิก กลุ่มสตรีสหกรณ์ หรือ กลุ่มอื่น ๆ

(21) ดำเนินกิจการอื่น ๆ บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1492311
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
439
749
5031
1481557
11221
28952
1492311
Your IP: 34.239.176.54

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้