ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย  และขบวนการเครดิตยูเนี่ยนสากล

ในประเทศไทย  ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี  3 ระดับด้วยกัน คือ
 1. ระดับปฐม คือ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระดับท้องถิ่น  ทั้งในท้องถิ่นชนบทชุมชนเมือง  สถานศึกษา  สถานประกอบการ
 2. ระดับมัธยม หรือระดับภาค คือ ชมรมหรือศูนย์ประสานงานเครดิตยูเนี่ยนที่รวมตัวกันในระดับภูมิภาค หรือในระดับจังหวัด  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันและกันในลักษณะสหกรณ์พี่ช่วยสหกรณ์น้อง ทั้งชมรมและศูนย์ประสานงาน  ยังไม่เป็นนิติบุคคลแต่อย่างใด
 3. ระดับชาติ  คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศมีเพียงแห่งเดียว  จึงใช้ชื่อว่า“ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด นอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด  แล้วขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  จนเป็นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากล  กล่าวคือ  ต่อจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ  ขึ้นไปก็จะเป็น  สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย” Association &Asian Confederation of Credit Unions (ACCU)
  ซึ่งก็คล้าย  ๆ  กับชุมนุมสหกรณ์ฯ  แต่เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับทวีป  หมายถึงประเทศต่าง  ๆ  ในทวีปเอเชียที่ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติในประเทศของตัวมารวมกันเป็น  สหพันธ์สหกรณ์แห่งเอเชียมีการรวมกันในระดับสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและนอกจากแต่ละทวีปก็รวมกันขึ้นไป  เป็น  สภาเครดิตยูเนี่ยนโลก(World Council of Credit Unions :WOCCU) มีสำนักงานตั้งอยู่  ณ  เมดิสันมลรัฐวิสคอนชิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จุดประสงค์ของสภาเครดิตยูเนี่ยนโลกแห่งนี้  ก็เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก  ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกสภาฯ  นี้  มีมากกว่า  91 ประเทศในทุกทวีป

สภาเครดิตยูเนี่ยนโลก ( World Council of Credit Unions (WOCCU ) )

     สภาเครดิตยูเนี่ยนโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2514 ในฐานะสมาคมการเงินระดับโลกที่มีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเป็นสมาชิก สภาเครดิตยูเนี่ยนโลกได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ ธนาคารโลก ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านนโยบายและกฎระเบียบ ในปี 2559 มีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนกว่า 68,000 แห่งใน 109 ประเทศ โดยมีประชากร 235 ล้านครัวเรือนทั่วโลก มีการระดมเงินออมและหุ้นมากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

เครือข่ายของสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนทั่วโลก

 1. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเซีย (ACCU)
 2. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งอาฟริกา (ACCOSCA)
 3. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งออสเตรเลีย (AFUL)
 4. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งแคริเบียน (CCCS)
 5. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งแคนาดา (CCCU)
 6. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนอเมริกา (CUNA)
 7. สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งลาตินอเมริกา (COLAC)
 8. สหพันธ์สหกรณ์อิสระ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1492334
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
462
749
5054
1481557
11244
28952
1492334
Your IP: 34.239.176.54

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้