สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนและบุคคลทั่วไปในทุกระดับ ให้มีศักยภาพในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในการบริหารงานสหกรณ์ฯ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการจัดการอบรมโครงการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สร้างเครือข่ายการติดต่อประสานงานร่วมกัน  แม้กระทั่งการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบภายในขบวนการสหกรณ์  ตลอดจนเปิดรับบุคคลภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางทฤษฏี และฝึกปฏิบัติเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทั้งปัจจุบันและอนาคต  ทั้งนี้เพื่อสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เข้มแข็ง  สร้างงานฝึกอบรมให้เข้มข้น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของพี่น้องชาวขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและพี่น้องภาคพื้นอินโดจีน เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ในอนาคตข้างหน้า

ที่ตั้งสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

เลขที่ 7 ม. 11 ต. บึงเนียม อ. เมือง 
จ. ขอนแก่น 40000 เบอร์โทร 0-2254-0665

วัตถุประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
 • เป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศ
  และระหว่างประเทศ
 • เป็นศูนย์ทดลองวิจัย ค้นคว้าเทคนิคในด้านวิชาการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของเครดิตยูเนี่ยน และชุมชน
 • พัฒนาหลักสูตรทางวิชาการทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ทั้งในระบบและนอกระบบ
 • ให้บริการการฝึกอบรม  สัมมนา  ห้องพัก  ห้องประชุม  จำหน่ายเอกสารแบบพิมพ์  คู่มือวิชาการ  จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์ และชุมชน

บทบาทหน้าที่

แผนกบริหารทั่วไป

 • บริหารจัดการและให้บริการอาคารสถานที่สถาบันฯ
 • บริหารจัดการทั่วไป การเงินการบัญชี การประชุม แผนพัฒนาอาคารสถานที่ทรัพย์สิน
 • บริหารบุคคล และงานสารบรรณ 

แผนกบริหารการศึกษาและบริการทางวิชาการ

 • พัฒนาการศึกษาบุคลากร
 • ศูนย์กลางทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเครดิตยูเนี่ยนและองค์กรชุมชนทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

แผนกบริการ และการตลาด

 • บริการการศึกษาแก่องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บริการทางวิชาการ และฝึกอบรม
 • พัฒนาศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สมาชิก / ชุมชนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก  องค์ภาครัฐ และเอกชน

บริการห้องพัก

บริการห้องประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1532451
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
169
1104
3102
1522350
24071
27290
1532451
Your IP: 35.172.230.21

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้