ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินแก่สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์อื่น มูลนิธิ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป ได้มีช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

arrow 75 ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน จะซื้อกี่ฉบับก็ได้ แต่จำนวนเงินต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อฉบับ

arrow 75 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลา ตามหน้าตั๋ว

arrow 75 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา ตั้งแต่ 12 เดือน เป็นต้นไป จะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าให้ทุก ๆ 3 เดือน

arrow 75 ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเมื่อทวงถาม ยกเว้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีรายการถือไม่ถึง 7 วัน

arrow 75 ตั๋วสัญญาใช้เงินถือเสมือนเป็นหลักทรัพย์ สหกรณ์/กลุ่ม สมาชิกสามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้เต็มจำนวน

arrow 75 ดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน สหกรณ์/กลุ่ม ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ฝ่ายจัดการธนกิจ งานระดมทุน โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 501

จำนวนผู้เยี่ยมชม

884723
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
102
821
2066
878407
18949
18264
884723
Your IP: 18.232.177.219

MENU