หุ้น ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 การถือหุ้น 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิกแต่ละแห่งจะต้องถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ดังนี้
1. เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น
2. ต้องถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นรายปีจนกว่าจะได้อัตราส่วนร้อยละหนึ่งของทุนเรือนหุ้นของแต่ละสหกรณ์แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละยี่สิบหุ้น
3. ถือหุ้นเพิ่มตามส่วนจำนวนเงินกู้ซึ่งได้รับจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ 

 ในการชำระค่าหุ้น

สมาชิกต้องส่งชำระค่าหุ้นแต่ละหุ้นเต็มมูลค่าให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

 การถือหุ้นแต่ละราย จะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

 หลักฐานการถือหุ้น

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะออกใบหุ้นสำหรับหุ้นหนึ่งหรือหลายหุ้นที่สมาชิกถือ และชำระเต็มมูลค่าแล้ว มอบให้สมาชิกนั้นๆ ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน

*** ถ้าใบหุ้นของสมาชิกใดสูญหายหรือชำรุด สามารถขอให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ออกให้ใหม่ได้ ***

ฝ่ายจัดการธนกิจ งานระดมทุน โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 501

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1470173
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
404
457
861
1462283
18035
25278
1470173
Your IP: 34.239.158.223

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้