ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และฝากประจำ จากสหกรณ์/กลุ่ม สมาชิกและจากสหกรณ์อื่น ๆ โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

arrow 75 เงินฝากออมทรัพย์

- สหกรณ์/กลุ่ม ผู้ฝาก สามารถฝากกี่บัญชีก็ได้ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อบัญชี
- จ่ายดอกเบี้ยทุกงวดครึ่งปี เมื่อสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
- ได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

 เงินฝากประจำ 

- สหกรณ์/กลุ่ม ผู้ฝาก สามารถฝากกี่บัญชีก็ได้ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อบัญชี และมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากไม่ถึง 12 เดือน จะคำนวณดอกเบี้ยเมื่อครบตามระยะเวลาที่ฝาก
- เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือน เป็นต้นไป จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย (ล่วงหน้า) ทุก ๆ 3 เดือน 
- ได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
- ถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดเวลา จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ยกเว้น เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน

*** เงินฝากทั้งสองประเภทถือเสมือนหลักทรัพย์ สหกรณ์/กลุ่ม สมาชิกสามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้เต็มจำนวน ***

   ฝ่ายจัดการธนกิจ งานระดมทุน โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 403,406

arrow 75 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   

 

arrow 75 อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

884691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
70
821
2034
878407
18917
18264
884691
Your IP: 18.232.177.219

MENU