กองทุนการสงเคราะห์ จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยป้องกันปัญหาหนี้สูญในสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัวสมาชิก 

arrow 75 การให้การสงเคราะห์ จากกองทุนการสงเคราะห์ 


         - สมาชิกของผู้ใช้บริการ “เสียชีวิต” 
         - สมาชิกของผู้ใช้บริการ “ไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าจ้างตอบแทนหรือผลกำไรได้” 
         *** อายุของสมาชิกไม่เกินตามเงื่อนไขของหนังสือรับรอง ***

arrow 75 เงินกู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ 


          กองทุนการสงเคราะห์ จะให้การสงเคราะห์ยอดเงินกู้ค้างชำระของสมาชิกผู้ใช้บริการ ในจำนวนเงินสงเคราะห์สูงสุดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อราย ไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้เงื่อนไข 

arrow 75 เกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์โดยคิดจาก 
 

  1. ยอดเงินกู้ค้างชำระของสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ 
  2. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ค้างชำระ โดยนับตั้งแต่วันที่ค้างชำระถึงวันที่สมาชิกเสียชีวิตหรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนได้ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกินกว่า 180 วัน
   และจะคิดให้ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ผู้ใช้บริการกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  3. เงินสงเคราะห์สูงสุดแต่ละราย เมื่อรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จะได้รับการสงเคราะห์ตามตารางการคำนวณเงินสงเคราะห์ แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุด
  4. เงินสงเคราะห์สูงสุด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดย ช.ส.ค. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน


arrow 75 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          ฝ่ายจัดการธนกิจ งานสวัสดิการ สก.1-2 โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 228 , 230,225

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1532483
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
201
1104
3134
1522350
24103
27290
1532483
Your IP: 35.172.230.21

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้