การจัดโครงการอบรมประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ภาคกลาง 

จัดทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การทำฝรั่งแช่บ๊วยเพื่อสุขภาพ” จัดวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น   54 คน
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ” จัดวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น    60 คน

เพชรบุรี

จัดทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ

 1. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ จัดวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 63 คน

ภาคใต้

 จัดทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ
 1. โครงการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ จัดวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านโคก จำกัด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน
 2. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้พัฒนาศักยภาพสตรีเครดิตยูเนี่ยน ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง สบู่สมุนไพร จัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางละอาย จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน
 3. โครงกานจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ จัดวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  บ้านแสงอรุณ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 41 คน
 4. โครงการฝึกอบรมอาชีพผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ จัดวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมราษฎร์ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 43 คน

ภาคตะวันออก

จัดทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ
 1. โครงการอบรม “การจับจีบผ้าและการจัดดอกไม้งานพิธี จัดวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 39 คน

ภาคเหนือ

จัดทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ
 1. โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ จัดวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวัดป่ารวง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน
 2. โครงการฝึกอบรมการจับจีบผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่งานพิธีการ จัดวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ วัดชัยพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 42 คน
 3. โครงการอบรมบทบาทสตรีเครดิตยูเนี่ยนส่งเสริมอาชีพการถักโครเชต์ จัดขึ้นวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม-วังแคว้ง จำกัด จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ
 1. โครงการอบรมการจับจีบผ้าโต๊ะประชุมและการจัดดอกไม้ จัดวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 32 คน
 2. โครงการอบรมการจับจีบผ้าโต๊ะประชุมและการจัดดอกไม้ จัดวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลแสน จำกัด จังหวัดนครราชสีมามีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 27 คน
 3. โครงการอบรมการจับจีบผ้าโต๊ะประชุมและการจัดดอกไม้ จัดวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยาง จำกัด จังหวัดมหาสารคามมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน 
 4. โครงการอบรมการจับจีบผ้าโต๊ะประชุมและการจัดดอกไม้ จัดวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 48 คน

งานอื่นๆ ของคณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

     โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน
    คณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสตรีเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าสัมมนา  33 คน ที่ปรึกษา 1 คน และคณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน 7 คน การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถประสงค์เพื่อให้ผู้นำสตรีทราบถึงบทบาทหน้าที่และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระดับประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทสตรีไปสู่การปฏิรูปอย่างเป็นธรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

280046
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
145
1460
2962
272896
9479
21549
280046
Your IP: 3.236.126.101

MENU