จากการเลือกผู้แทนสหกรณ์ในแต่ละภูมิภาค จากเวทีการสัมมนาผู้นำสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 ภูมิภาคละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 12 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 34  เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุดแรก

ความหมายสัญลักษณ์

รูปโลก

หมายถึง  การอาศัยร่วมกันของสตรีทั่วโลก
ภาพเงา 4 คน หมายถึง  สถาบันครอบครัว ผู้ที่อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
รูปผู้หญิง หมายถึง  สตรีเครดิตยูเนี่ยน

วัตถุประสงค์ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

  1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหญิงชายและเยาวชนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
  2. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่สตรีและเยาวชนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในเชิงนโยบายในสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
  4. สนับสนุนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

247317
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
560
595
4645
237959
17110
17139
247317
Your IP: 34.238.190.122

MENU