คณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

     ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 ข้อที่ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสตรี จำนวน 7 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งคน และให้เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสตรีจากที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์สาขา สาขาละหนึ่งคน และให้คณะกรรมการสตรีเลือกตั้งระหว่างกันเองเพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธานคนหนึ่ง รองประธานคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกจากนั้นเป็นกรรมการ

รายชื่อ คณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน ชุดที่ 4   ดังนี้

จำนวนผู้เยี่ยมชม

279947
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
46
1460
2863
272896
9380
21549
279947
Your IP: 3.236.126.101

MENU