การส่งเสริมกิจกรรมสตรีเพื่อสมาชิกสหกรณ์ คือคณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยนจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณประจำปีในการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน โดยประสานความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชมรมเครดิตยูเนี่ยน พร้อมกับให้การสนับสนุนให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในการทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประจำปี

จำนวนโครงการ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี 2556

6 โครงการ

242 คน

ปี 2557

11 โครงการ

402 คน

ปี 2558

10 โครงการ

405 คน

ปี 2559

15 โครงการ

559 คน

ปี 2560

14 โครงการ

529 คน

รวมทั้งสิ้น

56 โครงการ

2,137 คน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

279987
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
1460
2903
272896
9420
21549
279987
Your IP: 3.236.126.101

MENU