สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ 2563 2562 2561

ปี 2563
(เดือน)
จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก
(คน)
สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
รายละเอียด
(เอกสาร)
มกราคม 1,181 1,227,652 75,418 60,602 25,040 31,179
กุมภาพันธ์ 1,181 1,223,599 75,629 60,705 25,417 31,361
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 >> สถิติย้อนหลัง <<

         

      กราฟ สรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562

จำนวนผู้เยี่ยมชม

374681
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
605
655
4232
364598
27472
25398
374681
Your IP: 18.215.33.158

MENU