ระเบียบที่เกี่ยวกับการให้บริการ และการจัดสวัสดิการให้สมาชิก

ระเบียบที่

ระเบียบว่าด้วย

พ.ศ.

หน้า

1

  การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์

2553

230

2

  การรับฝากเงินประเภทประจำ

2553

238

3

  ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2555

242

4

  การให้เงินกู้

2558

246

5

  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบประเภทองค์กรอื่น

2558

255

6

  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

2558

261

7

 

  สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

2555

267

  สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง พ.ศ.2555 แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2556

270

8

  กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก

2552

271

9

  สวัสดิการความมั่นคง

2553

276

10

  กองทุนสวัสดิการสมทบ

2554

279

11

  การให้เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

2555

283

12

  การพัฒนาธุรกิจ

2554

288

13

  กองทุนพัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2556

292

 

ข้อกำหนดการให้บริการและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 

ข้อกำหนดที่

ข้อกำหนด

พ.ศ.

หน้า

1

  สินเชื่อเบิกเกินบัญชี

2555

357

2

  การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

2552

362

  การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

367

  การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

2554

368

3

  สินเชื่อเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน

2553

369

  สินเชื่อเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

371

4

  สินเชื่อเพื่อการเกษตร

2553

372

  สินเชื่อเพื่อการเกษตร พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

374

5

  สินเชื่อเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2553

375

  สินเชื่อเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

377

6

  สินเชื่อเพื่อการศึกษา

2553

378

  สินเชื่อเพื่อการศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

380

7

  สินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย

2553

381

  สินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

383

8

  สินเชื่อเพื่อการเคหะ

2553

384

  สินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

386

9

  สินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม

2553

387

  สินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

389

10

  สินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี

2553

390

  สินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

392

11

  สินเชื่อเพื่อประกอบการค้าของสหกรณ์

2553

393

  สินเชื่อเพื่อประกอบการค้าของสหกรณ์ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

395

12

  สินเชื่อเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2553

396

  สินเชื่อเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

398

13

  การบัญชีให้บริการโปรแกรมสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เวอร์ชั่น DOS

2551

399

14

  การร่วมทุนและการใช้บริการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก

2556

401

15

  สินเชื่อเพื่อการจัดซื้อปุ๋ยตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2556

407

16

  การให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ช.ส.ค.

2554

409

17

  เงินให้กู้ระยะสั้น สัญญาชำระคืน 1 ปี

2554

412

  เงินให้กู้ระยะสั้น สัญญาชำระคืน 1 ปี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2556

414

18

  เงินให้กู้เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

2555

415

19

  เงินให้กู้เพื่อการปศุสัตว์

2555

419

20

  เงินให้กู้พิเศษเพื่อการรวมซื้อรวมขาย

2556

422

จำนวนผู้เยี่ยมชม

155661
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
369
354
369
151984
7343
15437
155661
Your IP: 3.231.212.98

Search