ระเบียบที่เกี่ยวกับการให้บริการ และการจัดสวัสดิการให้สมาชิก

ระเบียบที่

ระเบียบว่าด้วย

พ.ศ.

1

  ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

--

2

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย ผู้สมัครใช้บริการ

2563

3

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การรับเงินประเภทออมทรัพย์

2561

4

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การรับเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

2556

5

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การรับเงินประเภทประเภทประจำ

2561

6

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2562

7

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การให้เงินกู้

2562

8

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

2562

9

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย สินเชื่อเพิ่อเสริสภาพคล่อง

2553

10

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2562

11

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

2555

12

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลลากรของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน

2559

13

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย การบริหารกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก

2559

14

  ระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย สินเชื่อเพื่อการบริหารจัดการสินค้าตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2562

 

ข้อกำหนดการให้บริการและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 

ข้อกำหนดที่

ข้อกำหนด

พ.ศ.

1

  ข้อกำหนด เงินให้กู้ระยะสั้น สัญญาชำระคืน 1 ปี

2554

2

  ข้อกำหนด สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี

2559

3

  ข้อกำหนด การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

2559

4

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อการเกษตร

2553

5

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2553

6

  ข้อกำหนด เงินให้กู้เพื่อการปศุสัตว์

2555

7

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี

2553

8

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน

2559

9

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อประกอบการค้าสหกรณ์

2553

10

  ข้อกำหนด เงินให้กู้พิเศษเพื่อการรวมซื้อรวมขาย

2556

11

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม

2553

12

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2553

13

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย

2553

14

  ข้อกำหนด เงินให้กู้เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

2560

15

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

2562

16

  ประกาศ ช.ส.ค. เรื่องข้อกำหนดแนวทางการบริหารและอำนวยสินเชื่อ

2562

17

  ประกาศ ช.ส.ค. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้

2562

18

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อการศึกษา และแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

19

  ข้อกำหนด สินเชื่อเพื่อการเคหะ และแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1532649
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
367
1104
3300
1522350
24269
27290
1532649
Your IP: 35.172.230.21

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้