เลขที่บัญชีของ ช.ส.ค.

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของ ช.ส.ค. ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคาร เมื่อท่านชำระเงินแล้วโปรดแจ้งกลับมายัง ช.ส.ค. พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ
หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรศัพท์ 
02-373-0020-1 ต่อ 501 , 502 โทรสาร 02-373-0022

***  เลขที่บัญชีนี้เป็นของ ช.ส.ค. ท่านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรุณาชำระเงินกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ซึ่งสามารถดูได้จาก www.cukj.or.th *** 

 รายชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้
 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (กรุงเทพ)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงเทพ  เดอะ พาซิโอ ทาวน์ (สุขาภิบาล 3) ออมทรัพย์ 008-8-01886-6
 กรุงไทย  ถนน สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ 195-1-02288-2
 กรุงศรีอยุธยา  ถนน สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ 232-1-16919-2
 กสิกรไทย  คลองจั่น ออมทรัพย์ 040-2-12827-7
 ไทยพาณิชย์  ถนน สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ 136-2-01004-8
 ออมสิน  ถนน สุขาภิบาล 3 ออมทรัพย์ 054010846175
 ธนชาติ  คลองจั่น ออมทรัพย์ 141-2-21938-0 ธนาณัติ (กรุงเทพฯ) สั่งจ่ายในนาม : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 40 ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  ปท.คลองจั่น 10240

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคเหนือ)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงเทพ  บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 532-0-14316-6
 กรุงเทพ  สันกำแพง ออมทรัพย์ 357-0-53006-7
 กรุงเทพ  บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 553-1-07141-8
 กสิกรไทย   บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 341-2-12280-0
 กรุงศรีอยุธยา  สันกำแพง ออมทรัพย์ 358-1-13645-5
 ไทยพาณิชย์  บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 844-2-01290-4
 ออมสิน  สันกำแพง ออมทรัพย์ 0521906807945 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงไทย  ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 437-1-15925-7
 กสิกรไทย  ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 428-2-05721-8
 ไทยพาณิชย์  ขอนแก่น ออมทรัพย์ 511-2-76272-6
 กรุงศรีอยุธยา  ขอนแก่น ออมทรัพย์ 041-1-58737-7
 ออมสิน  ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 0-5380-0-38938-85 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคกลาง)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงไทย  คลองจั่น ออมทรัพย์ 156-5-29641-3
 กรุงไทย  ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 981-0-38938-8
 กรุงศรีอยุธยา   ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 232-1-26070-3
 กสิกรไทย   ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 994-2-07519-4
 ไทยพาณิชย์  ถนนรามคำแหง(สัมมกร) ออมทรัพย์ 136-2-50107-3
 ออมสิน  คลองจั่น  ออมทรัพย์ 020074262443
 ทหารไทย  ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 253-2-03415-05 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออก)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงเทพ  ขลุง ออมทรัพย์ 380-0-28921-1
 กรุงไทย  ขลุง ออมทรัพย์ 205-1-22175-8
 กรุงศรีอยุธยา  จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-44660-9
 กสิกรไทย  ขลุง ออมทรัพย์ 213-2-09292-65 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาจังหวัดเพชบุรี)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงเทพ  เขาวัง ออมทรัพย์ 524-0-03149-1
 กรุงไทย  พระนครคีรี ออมทรัพย์ 731-1-15705-6
 กรุงศรีอยุธยา  เพชรบุรี ออมทรัพย์ 124-1-17703-5
 ธกส.  เพชรบุรี ออมทรัพย์ 004-2-39344-9
 ออมสิน  เพชรบุรี ออมทรัพย์ 0501610146215 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคใต้)

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
 กรุงเทพ  พุนพิน ออมทรัพย์ 421-0-50671-5
 กรุงศรีอยุธยา  พุนพิน ออมทรัพย์ 066-1-64835-5
 ธกส.  พุนพิน ออมทรัพย์ 731-2-24088-2
 ออมสิน  พุนพิน ออมทรัพย์ 053181025064
 กรุงไทย  พุนพิน ออมทรัพย์ 808-0-38814-8

จำนวนผู้เยี่ยมชม

191236
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
201
502
3182
184281
10830
15468
191236
Your IP: 35.173.57.84

MENU