เลขที่บัญชีของ ช.ส.ค.

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของ ช.ส.ค. ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคาร เมื่อท่านชำระเงินแล้วโปรดแจ้งกลับมายัง ช.ส.ค. พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ
หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรศัพท์ 
02-373-0020-1 ต่อ 404 , 409 โทรสาร 02-373-0022

***  เลขที่บัญชีนี้เป็นของ ช.ส.ค. ท่านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรุณาชำระเงินกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ซึ่งสามารถดูได้จาก www.cukj.or.th *** 

 รายชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้
 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (กรุงเทพ) โทรศัพท์ 02-373-0020-1 ต่อ 404 , 409 โทรสาร 02-373-0022

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เดอะ พาซิโอ ทาวน์ (สุขาภิบาล 3) ออมทรัพย์ 008-8-01886-6
กสิกรไทย คลองจั่น ออมทรัพย์ 040-2-12827-7
ออมสิน คลองจั่น ออมทรัพย์ 054010846175
ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง(สัมมากร) ออมทรัพย์ 136-2-01004-8
กรุงไทย รามคำแหง 129 ออมทรัพย์ 195-102-2882
กรุงศรีอยุธยา สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 232-116-9192
ธนชาต คลองจั่น ออมทรัพย์ 141-2-21938-0 ธนาณัติ (กรุงเทพฯ) สั่งจ่ายในนาม : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 40 ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  ปท.คลองจั่น 10240

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคเหนือ) โทรศัพท์ 05-333-9172 โทรสาร 05-333-9172

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 532-0-14316-6
กรุงเทพ สันกำแพง ออมทรัพย์ 357-0-53006-7
กสิกรไทย บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 341-2-12280-0
ออมสิน บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 052190680794
ไทยพาณิชย์ บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 844-2-01290-4
กรุงไทย บ่อสร้าง ออมทรัพย์ 553-107-1418
กรุงศรีอยุธยา สันกำแพง ออมทรัพย์ 358-113-64555 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โทรศัพท์ 04-321-0763 โทรสาร 04-321-0764

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กสิกรไทย ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 428-205-7218
ออมสิน ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 053-800-389-388
ไทยพาณิชย์ ขอนแก่น ออมทรัพย์ 511-276-2726
กรุงไทย ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 437-115-9257
ธกส. ถนนศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 0068103507
กรุงศรีอยุธยา ขอนแก่น ออมทรัพย์ 041-158-73775 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคกลาง) โทรศัพท์ 02-373-0020 ต่อ 426

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เดอะ พาซิโอ ทาวน์(สุขาภิบาล 3) ออมทรัพย์ 008-804645-3
กสิกรไทย สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 994-207-5194
ออมสิน คลองจั่น  ออมทรัพย์ 020074262443
ไทยพาณิชย์ รามคำแหง(สัมมากร) ออมทรัพย์ 136-250-1073
กรุงไทย คลองจั่น ออมทรัพย์ 156-5-29641-3
กรุงไทย สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 981-038-9388
ทหารไทย สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 253-203-4150
กรุงศรีอยุธยา  สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 ออมทรัพย์ 232-126-07035 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออก) โทรศัพท์ 03-944-3151 โทรสาร 03-944-1941

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ ขลุง ออมทรัพย์ 380-0-28921-1
กรุงไทย ขลุง ออมทรัพย์ 205-1-22175-8
กรุงศรีอยุธยา จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-44660-9
กสิกรไทย ขลุง ออมทรัพย์ 213-2-09292-65 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาจังหวัดเพชบุรี) โทรศัพท์ 03-270-6290 โทรสาร 03-270-6291

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เขาวัง ออมทรัพย์ 524-0-03149-1
กรุงไทย พระนครคีรี ออมทรัพย์ 731-1-15705-6
กรุงศรีอยุธยา เพชรบุรี ออมทรัพย์ 124-1-17703-5
ธกส. เพชรบุรี ออมทรัพย์ 010-042-393-449
ออมสิน เพชรบุรี ออมทรัพย์ 0501610146215 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคใต้) โทรศัพท์ 07-735-1383 โทรสาร 07-735-1382

 ธนาคาร
 สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
กรุงเทพ พุนพิน ออมทรัพย์ 421-0-50671-5
กรุงเทพ ทับสะแก ออมทรัพย์ 282-0-45766-7
กรุงศรีอยุธยา พุนพิน ออมทรัพย์ 066-1-64835-5
ธกส. พุนพิน ออมทรัพย์ 731-2-24088-2
ออมสิน พุนพิน ออมทรัพย์ 053181025064
ออมสิน ทับสะแก ออมทรัพย์ 020184551107
กรุงไทย พุนพิน ออมทรัพย์ 808-0-38814-8

จำนวนผู้เยี่ยมชม

698272
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
861
775
2210
689578
20278
25482
698272
Your IP: 34.236.191.104

MENU