เดือน

จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก (คน) สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
มกราคม 1,188 1,240,059 72,874 54,879 21,975 29,881
กุมภาพันธ์ 1,188 1,241,314 72,032 55,686 22,322 29,696
มีนาคม 1,188 1,244,080 72,896 54,898 23,462 29,817
เมษายน 1,189 1,243,092 73,474 55,207 23,652 31,990
พฤษภาคม 1,189 1,242,900 74,240 55,265 23,914 32,136
มิถุนายน 1,189 1,246,814 75,444 53,559 24,472 30,631
กรกฎาคม 1,188 1,255,854 75,736 53,596 24,587 30,892
สิงหาคม 1,187 1,232,239 75,894 53,731 24,767 30,903
กันยายน 1,185 1,232,091 76,100 56,389 25,010 31,085
ตุลาคม 1,186 1,228,209 74,830 59,421 23,913 30,973
พฤศจิกายน 1,186 1,249,120 75,237 59,666 24,995 31,623
ธันวาคมสรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เยี่ยมชม

155643
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
351
354
351
151984
7325
15437
155643
Your IP: 3.231.212.98

Search