เดือน

จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก (คน) สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
มกราคม 1,188 1,240,059 72,874 54,879 21,975 29,881
กุมภาพันธ์ 1,188 1,241,314 72,032 55,686 22,322 29,696
มีนาคม 1,188 1,244,080 72,896 54,898 23,462 29,817
เมษายน 1,189 1,243,092 73,474 55,207 23,652 31,990
พฤษภาคม 1,189 1,242,900 74,240 55,265 23,914 32,136
มิถุนายน 1,189 1,246,814 75,444 53,559 24,472 30,631
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคมสรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เยี่ยมชม

075923
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
183
662
3446
68894
10480
17867
75923
Your IP: 3.92.28.84

Search