กองทุนสวัสดิการสมทบ เป็นบริการอีกด้านหนึ่ง ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน โดยทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสมทบในการจัดการศพ
กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

arrow 75 คุณสมบัติของสมาชิก สก. 5 รายแห่ง

     1. เป็นสมาชิกของ ช.ส.ค. 
     2. เป็นสมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2) หรือสวัสดิการสงเคราะห์ (สก.1) ของ ช.ส.ค.
     3. มีการบริหารงานที่ดี เอกสารและการเงินการบัญชีต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

arrow 75 คุณสมบัติของสมาชิก สก. 5 รายบุคคล


     1. มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
     2. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงถาวรในวันสมัครขอรับความคุ้มครอง
     3. เป็นสมาชิกของสมาชิกรายแห่งต้นสังกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน

arrow 75 เงื่อนไขการสมัคร

     1. ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน สก. 5 กองทุนที่ 1 จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ ช.ส.ค. กำหนด ที่สหกรณ์/กลุ่มฯ ต้นสังกัด 
     2. ผู้สมัครรายแห่ง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามที่ผู้บริหารกองทุนกำหนด ซึ่งปัจจุบันกำหนด แห่งละ 100 บาท(ชำระครั้งเดียวเป็นสมาชิกได้ทั้งกองทุนที่ 1 และกองทุนที่ 2)
     3. สมาชิกรายบุคคล กองทุนสก.5 รายหนึ่งๆสามารถเป็นสมาชิกกองทุนสก.5 ได้กองทุนละ1 บัญชี เท่านั้น

arrow 75 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกรายบุคคล

     1. สมาชิกรายบุคคลจะสมัครเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังนี้
     - สมาชิกอายุตั้งแต่เดือนที่ 6 -40 ปีบริบูรณ์ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
     - สมาชิกอายุปีที่ 41-60 ปีบริบูรณ์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
     - สมาชิกอายุปีที่ 61-65 ปีบริบูรณ์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
     2. เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะไม่จ่ายคืนเมื่อสมาชิกลาออกหรือเสียชีวิต

arrow 75 การชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน รายหกเดือนหรือรายปี

     สมาชิกสามารถชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน รายหกเดือนหรือรายปี ตามอัตราที่ผู้บริหารกองทุนกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

arrow 75 เงื่อนไขการให้การสงเคราะห์ 

     1. สมาชิก สก.5 รายบุคคล ผู้เสียชีวิตจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเป็นสมาชิก สก.5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ ช.ส.ค. รับเข้าเป็นสมาชิก สก.5 จนถึงวันที่เสียชีวิต
     2. กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับการสงเคราะห์ทันทีหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก สก.5
     3. กรณีที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเป็นสมาชิก สก.5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 360 วันนับจากวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก สก.5 
     4. กองทุนจะไม่ให้การสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตโดยการถูกฆาตกรรมจากผู้รับเงินผลประโยชน์
     5. จำนวนเงินสงเคราะห์ต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งรายให้เป็นไปตามประกาศของกองทุน

arrow 75 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้

     1. เงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตต่อราย ตามอัตราที่ผู้บริหารกองทุนกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
     2. เงินค่าธรรมเนียมที่เหลือหลังจากจ่ายสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือน ให้จัดสรรดังนี้
        2.1 เข้ากองทุนสำรอง สก.5 ร้อยละ 40 
        2.2 ค่าบริหารกองทุนของ ช.ส.ค. ร้อยละ 30 
        2.3 เงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์/กลุ่มฯ ร้อยละ 30

 

อัตราค่าธรรมเนียมรายเดือนและเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ

จำนวนสมาชิก (คน)

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท/ศพ)

เงินสงเคราะห์ (บาท)

1

น้อยกว่า 58,000

3.00

100,000

2

58,000-59,999

2.50

100,000

3

60,000-79,999

2.00

100,000

4

80,000-119,999

1.50

100,000

5

120,000-174,999

1.00

120,000

6

175,000-189,999

0.90

120,000

7

190,000-199,999

0.80

120,000

8

200,000-249,999

0.65

130,000

9

250,000-274,999

0.65

130,000

10

275,000-299,999

0.65

130,000

11

300,000-349,999

0.65

150,000

12 350,000-359,999 0.65 160,000
13 360,000-399,999 0.60 160,000
14 400,000-499,999 0.50 160,000
15 500,000-549,999 0.50 170,000

16

550,000-เป็นต้นไป

0.50

180,000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายจัดการธนกิจ งานสวัสดิการ สก.5 โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ228 , 230,225

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1492327
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
455
749
5047
1481557
11237
28952
1492327
Your IP: 34.239.176.54

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้