เงินรอตรวจสอบ

เรียน ท่านสมาชิก ช.ส.ค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

           เนื่องจากในปัจจุบันมีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีธนาคารของ ช.ส.ค. ซึ่งไม่ทราบว่าแหล่งที่มาคือที่ใด ทำให้ฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ ไม่สามารถลงบัญชีดังกล่าวได้ หากท่านใดได้โอนเงินมายัง ช.ส.ค. แต่ไม่ได้แจ้งการโอนเงินมากรุณาติดต่อมายังฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ เพื่อแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และวัตถุประสงค์ของการโอนให้ทราบต่อไป

 รายละเอียดยอดเงินรอตรวจสอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

สาขาเพชรบุรี
Tel. 032-706290
pdficon สาขาภาคเหนือ
Tel. 053-390893
pdficon สาขาภาคกลาง
Tel. 02-373360 #427
pdficon
สาขาภาคใต้
Tel. 077-351383
pdficon สาขาภาคอีสาน
Tel. 043-210763
pdficon สำนักงานใหญ่
Tel. 02-3730020-1 #501,502
pdficon