เลขที่บัญชีของ ช.ส.ค.

           สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินเข้าบัญชีของ ช.ส.ค. ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคาร เมื่อท่านชำระเงินแล้วโปรดแจ้งกลับมายัง ช.ส.ค. พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบ หรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-373-0020-1 ต่อ 506 , 507 โทรสาร 02-373-0022

***  เลขที่บัญชีนี้เป็นของ ช.ส.ค. ท่านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรุณาชำระเงินกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ซึ่งสามารถดูได้จาก www.cukj.or.th

รายชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้
5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (กรุงเทพ)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เดอะ พาซิโอ ทาวน์(สุขาภิบาล3)
ออมทรัพย์
008-8-01886-6
กรุงไทย ถนนสุขาภิบาล 3
ออมทรัพย์
195-1-02288-2
กรุงศรีอยุธยา ถนนสุขาภิบาล 3
ออมทรัพย์
232-1-16919-2
กสิกรไทย คลองจั่น
ออมทรัพย์
040-2-12827-7
ไทยพาณิชย์ ถนนสุขาภิบาล 3
ออมทรัพย์
136-2-01004-8
ออมสิน คลองจั่น
ออมทรัพย์
054010846175
ธนชาติ คลองจั่น
ออมทรัพย์
141-2-21938-0

ธนาณัติ (กรุงเทพฯ) สั่งจ่ายในนาม : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 40 ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  ปท.คลองจั่น 10240

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคเหนือ)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ บ่อสร้าง
ออมทรัพย์
532-0-14316-6
กรุงเทพ สันกำแพง
ออมทรัพย์
357-0-53006-7
กรุงไทย บ่อสร้าง
ออมทรัพย์
553-1-07141-8
กสิกรไทย บ่อสร้าง
ออมทรัพย์
341-2-12280-0
กรุงศรีอยุธยา สันกำแพง
ออมทรัพย์
358-1-13645-5
ไทยพาณิชย์ บ่อสร้าง
ออมทรัพย์
844-2-01290-4
ออมสิน สันกำแพง
ออมทรัพย์
052190680794

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงไทย ถนนศรีจันทร์
ออมทรัพย์
437-1-15925-7
กสิกรไทย ถนนศรีจันทร์
ออมทรัพย์
428-2-05721-8
ไทยพาณิชย์ ขอนแก่น
ออมทรัพย์
511-2-76272-6
กรุงศรีอยุธยา ขอนแก่น
ออมทรัพย์
041-1-58737-7
ออมสิน ถนนศรีจันทร์
ออมทรัพย์
053800389388

5บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคกลาง)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ คลองจั่น
ออมทรัพย์
156-5-29641-3
กรุงไทย ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110
ออมทรัพย์
981-0-38938-8
กรุงศรีอยุธยา ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110
ออมทรัพย์
232-1-26070-3
กสิกรไทย ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110
ออมทรัพย์
994-2-07519-4
ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง(สัมมกร)
ออมทรัพย์
136-2-50107-3
ออมสิน คลองจั่น
ออมทรัพย์
020074262443
ทหารไทย ศูนย์การค้าเพียวเพลส รามคำแหง 110
ออมทรัพย์
253-2-03415-0

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคตะวันออก)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ ขลุง
ออมทรัพย์
380-0-28921-1
กรุงไทย ขลุง
ออมทรัพย์
205-1-22175-8
กรุงศรีอยุธยา จันทบุรี
ออมทรัพย์
027-1-44660-9
กสิกรไทย ขลุง
ออมทรัพย์
213-2-09292-6

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาจังหวัดเพชบุรี)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ เขาวัง
ออมทรัพย์
524-0-03149-1
กรุงไทย พระนครคีรี
ออมทรัพย์
731-1-15705-6
กรุงศรีอยุธยา เพชรบุรี
ออมทรัพย์
124-1-17703-5
ธกส. เพชรบุรี
ออมทรัพย์
004-2-39344-9
ออมสิน เพชรบุรี
ออมทรัพย์
050161014621

5 บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สาขาภาคใต้)

ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
กรุงเทพ พุนพิน
ออมทรัพย์
421-0-50671-5
กรุงศรีอยุธยา พุนพิน
ออมทรัพย์
066-1-64835-5
ธกส. พุนพิน
ออมทรัพย์
731-2-24088-2
ออมสิน พุนพิน
ออมทรัพย์
053181025064
กรุงไทย พุนพิน
 ออมทรัพย์
 808-0-38814-8