ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 167
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 182
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าพบ นายก อบจ.พัทลุง ร่วมประชุมเตรียมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลครั้งที่ 18 14 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 180
ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก ร่วมยินดี สค.ตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด 12 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 174
คณะกรรมการ ช.ส.ค. ภาคตะวันออก เข้าพบ นายกเทศมนตรี แจ้งย้ายที่ทำการ 12 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 184
ช.ส.ค. จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม 04 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 175
ช.ส.ค.จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมจัดโครงการอบรมส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรทั่วประเทศ 03 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 165
ช.ส.ค. ร่วมกับสถานศึกษาประชุมการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่สถาบันการศึกษา 03 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 167
มองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ 01 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 170
ช.ส.ค. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 44 01 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 168