ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาร่วมกับผู้นำและเครือข่ายสหกรณ์ไทย มุ่งยกระดับขีดความสามารถขบวนการสหกรณ์ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างคุณธรรมต่อสังคม 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 312
ช.ส.ค.พร้อมใจร่วมพิธีถวายความภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 313
ช.ส.ค. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของเยาวชน 21 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 322
โครงการอบรมปิดบัญชีสิ้นปี สร้างทักษะที่ดีแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 19 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 322
นิสิต ภาควิชาสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ช.ส.ค. 18 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 334
ช.ส.ค.สาขาภาคใต้เร่งเตรียมความพร้อม จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลจังหวัดพัทลุง 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 330
ประธานฯ สุภาพ นำทีมคณะกรรมการ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนากฐินสามัคคี 14 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 324
How's PEARLS system important to cooperative movement รักษาการรองสายพัฒนา ชี้ PEARLS ช่วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐาน 11 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 358
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา รุดหน้าการใช้เครื่องมือ CUQA ควบคู่ระบบ PEARLS เพิ่มศักยภาพสหกรณ์สมาชิกให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 10 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 453
ประธานฯ สุภาพ ให้การต้อนรับ ผู้แทน สค.วังขนาย จำกัด หวนใช้บริการกับ ช.ส.ค. 08 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 352