ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ฝ่ายวิชาการและพัฒนา รุดหน้าการใช้เครื่องมือ CUQA ควบคู่ระบบ PEARLS เพิ่มศักยภาพสหกรณ์สมาชิกให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 10 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 228
ประธานฯ สุภาพ ให้การต้อนรับ ผู้แทน สค.วังขนาย จำกัด หวนใช้บริการกับ ช.ส.ค. 08 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 164
อธิบดีกรมส่งเสริมร่วมเปิดกิจกรรม "ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา” เร่งกระจายข้าวสู่ผู้บริโภค 08 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 168
ผู้จัดการใหญ่ ดาบชัย เข้าพบสหกรณ์จังหวัดโคราช หารือแนวทางฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ 08 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 170
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ 07 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 129
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากประเทศบังคลาเทศ 07 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 134
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ แสดงน้ำใจร่วมแจกของให้ประชาชนชาวไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 04 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 135
ช.ส.ค. จัดสัมมนาทบทวนนโยบาย กำหนดทิศทางบริหารงาน ปี 2560 02 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 151
ช.ส.ค. ระดับบริหาร ระดมแนวคิดปรับทิศทางการให้บริการสินเชื่อ เร่งส่งเสริมการจัดระดับชั้นสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการสมาชิก 28 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 161
ทอดผ้าป่าสามัคคี ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกประจำปี 2559 28 ตุลาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 144