ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เลขาธิการ กอช. ยื่นข้อเสนอ “ออมสบายมีเงินเหลือ” เพื่อประชาชนหาเช้ากินค่ำ บอกชัด สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก 28 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 215
ช.ส.ค. จับมือ ม.เกษตร วางแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก สร้างสหกรณ์มั่นคง เตรียมพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 184
ชาวสหกรณ์ไทย น้อมเกล้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 175
รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาร่วมกับผู้นำและเครือข่ายสหกรณ์ไทย มุ่งยกระดับขีดความสามารถขบวนการสหกรณ์ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างคุณธรรมต่อสังคม 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 200
ช.ส.ค.พร้อมใจร่วมพิธีถวายความภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 204
ช.ส.ค. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของเยาวชน 21 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 196
โครงการอบรมปิดบัญชีสิ้นปี สร้างทักษะที่ดีแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 19 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 203
นิสิต ภาควิชาสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ช.ส.ค. 18 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 215
ช.ส.ค.สาขาภาคใต้เร่งเตรียมความพร้อม จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลจังหวัดพัทลุง 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 227
ประธานฯ สุภาพ นำทีมคณะกรรมการ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนากฐินสามัคคี 14 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 208