ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" 26 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 278
สค.ฮอนด้าออโตโมบิล จก. เข้ามอบกระเช้าในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. 22 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 320
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมการประชุมใหญ่สามัญสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 304
ฮักแพง แบ่งปัน สายสัมพันธ์ 59 20 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 311
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ มอบรางวัล แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ถือหุ้นเพิ่ม 15 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 319
รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการ สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559 14 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 365
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ “พัฒนาวิทยากรขั้นสูง” รุ่นที่ 20 14 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 267
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ชี้ชัดสหกรณ์คือองค์กรที่พัฒนาชุมชน 13 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 391
ผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมโครงการ สหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและผืนป่า ถวายเป็นพระราชกุศล 13 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 249
Cooperatives from Myanmar visit to CULT 08 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 265