ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. จับมือ ม.เกษตร วางแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพิ่มคุณภาพชีวิตสมาชิก สร้างสหกรณ์มั่นคง เตรียมพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 154
ชาวสหกรณ์ไทย น้อมเกล้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 145
รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาร่วมกับผู้นำและเครือข่ายสหกรณ์ไทย มุ่งยกระดับขีดความสามารถขบวนการสหกรณ์ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างคุณธรรมต่อสังคม 23 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 148
ช.ส.ค.พร้อมใจร่วมพิธีถวายความภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ 22 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 170
ช.ส.ค. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของเยาวชน 21 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 159
โครงการอบรมปิดบัญชีสิ้นปี สร้างทักษะที่ดีแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 19 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 162
นิสิต ภาควิชาสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ช.ส.ค. 18 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 158
ช.ส.ค.สาขาภาคใต้เร่งเตรียมความพร้อม จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลจังหวัดพัทลุง 15 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 184
ประธานฯ สุภาพ นำทีมคณะกรรมการ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนากฐินสามัคคี 14 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 175
How's PEARLS system important to cooperative movement รักษาการรองสายพัฒนา ชี้ PEARLS ช่วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐาน 11 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 162