ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ชี้ชัดสหกรณ์คือองค์กรที่พัฒนาชุมชน 13 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 252
ผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมโครงการ สหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและผืนป่า ถวายเป็นพระราชกุศล 13 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 153
Cooperatives from Myanmar visit to CULT 08 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 160
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี เร่งขับเคลื่อนขบวนการในทศวรรษหน้า ประธานสุภาพ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ 08 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 172
ผู้นำขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมหารือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสร้างความมั่นคงในอนาคต 07 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 177
ประธาน ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก ร่วมพิธีพำเพ็ญพระราชกุศลร่วมกับขบวนการสหกรณ์จันทบุรี 01 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 188
ช.ส.ค.ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม สหกรณ์ไทย ทำดีเพื่อพ่อ 01 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 189
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์ 01 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 175
ขบวนการสหกรณ์ใน กทม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร 01 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 183
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครั้งที่ 2/2559 29 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 197