ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. ร่วมกับชมรมฯ ในเขตภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาว ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 306
ประธานฯ สุภาพ ร่วมงานสวดอภิธรรม นายหนู สมใจ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพ 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 282
ธนาคารออมสินเข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 271
รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมประชุม คณะทำงานโครงการจัดงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 260
ช.ส.ค. ทำบุญส่งท้ายปี ๒๕๕๙ ต้อนรับปี ๒๕๖๐ เพื่อความสิริมงคล พร้อมเป็นผู้นำทางของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 270
ช.ส.ค. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 276
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เปิดอาคารสำนักงาน พร้อมให้บริการสมาชิก 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 729
ช.ส.ค. เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 315
ช.ส.ค. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 309
ช.ส.ค. เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 275