ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
กอช. เข้าพบผู้บริหาร ช.ส.ค. สวัสดีปีใหม่ 2560 26 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 324
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 24 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 288
ช.ส.ค.ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร(100วัน) 23 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 291
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมสักการะพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 283
ผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐วัน) 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 290
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการบริหารการกระจายความเสี่ยง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 270
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 320
ช.ส.ค. ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 12 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 257
ผู้บริหารธนาคากรุงไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 12 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 345
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. เดินสาย สวัสดีปีใหม่ 2560 หน่วยงานราชการและผู้นำเครดิตยูเนี่ยนในเขต กทม 11 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 286