ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 138
ช.ส.ค. เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 108
ช.ส.ค. เข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" 26 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 119
สค.ฮอนด้าออโตโมบิล จก. เข้ามอบกระเช้าในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. 22 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 148
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมการประชุมใหญ่สามัญสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2559 20 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 140
ฮักแพง แบ่งปัน สายสัมพันธ์ 59 20 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 140
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ มอบรางวัล แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ถือหุ้นเพิ่ม 15 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 172
รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการ สัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559 14 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 140
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการ “พัฒนาวิทยากรขั้นสูง” รุ่นที่ 20 14 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 118
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ชี้ชัดสหกรณ์คือองค์กรที่พัฒนาชุมชน 13 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 131