ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สค.ฟรีเทรด จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 01 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 211
ประธานกรรมการ สค.ไทยฮอนด้า จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 01 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 156
สมาชิกร่วมการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หวังสมาคมเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือสมาชิกที่ความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ 31 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 424
กอช. เข้าพบผู้บริหาร ช.ส.ค. สวัสดีปีใหม่ 2560 26 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 206
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 24 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 174
ช.ส.ค.ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร(100วัน) 23 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 168
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมสักการะพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 173
ผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐วัน) 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 186
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการบริหารการกระจายความเสี่ยง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 157
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 188