ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 160
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ จัดพิธีวางพุ่มสักการะบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 159
ประธานฯ สุภาพ เปิดเวทีพิจารณาแผนงานงบประมาณ ประจำปี 60 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 140
สค.ฟรีเทรด จำกัด ร่วมสมทบทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 174
ช.ส.ค. และ อบจ.พัทลุงร่วมจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลครั้งที่ ๑๘ เน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 236
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับ Mr. Lei Tao ผู้นำสมาคมจีน (CAM) 15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 226
ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน จัดประชุมครั้งที่ 4/2560 สานต่องานเพื่อสร้างสรรค์ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 14 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 242
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ 08 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 202
ช.ส.ค. มอบเงินสนับสนุนให้กับ สถาบันส่งเสริมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 02 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 186
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2560 01 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 208