ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กองที่ 2 จัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกตบเท้าร่วมประชุม พร้อมเสนอแนวทางการดำเนินงานอย่างคับคั่ง 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 274
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 22 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 332
ช.ส.ค. สนับสนุน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน สนองนโยบายรัฐ ขับเคลื่อนภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ไทย 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 360
งานฉลองครบรอบ 37 ปีก่อตั้ง ตามโครงการสำนึกรักสหกรณ์ สค.ชุมชนมหาโพธิ จำกัด 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 245
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารธนาคารสหกรณ์เวียดนาม (CBV) เข้าศึกษาดูงาน 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 289
ช.ส.ค. หารือนายทะเบียน สร้างความชัดเจน หลังยุติดำเนินการ สก.5 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 289
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวสหกรณ์สีขาว เน้นแนวคิด “สมาชิกคือหัวใจสหกรณ์” 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 497
26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 217
อธิบดีกรมส่งเสริมฯ จัดพิธีวางพุ่มสักการะบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 217
ประธานฯ สุภาพ เปิดเวทีพิจารณาแผนงานงบประมาณ ประจำปี 60 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 190