ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รองบริหาร ช.ส.ค. ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนา “ทิศทาง พ.ร.บ. สหกรณ์ใหม่” 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 182
ช.ส.ค.สาขาภาคใต้จัดอบรมโครงการกฎหมายที่บังคับใช้กับงานสหกรณ์ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” และจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 275
ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ เปิดเวทีประชุมใหญ่สามัญ นายสมคิด วงศ์สุนทร ขึ้นแท่นประธานสาขาคนต่อไป 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 188
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กองที่ 2 จัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกตบเท้าร่วมประชุม พร้อมเสนอแนวทางการดำเนินงานอย่างคับคั่ง 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 197
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 22 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 250
ช.ส.ค. สนับสนุน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน สนองนโยบายรัฐ ขับเคลื่อนภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ไทย 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 269
งานฉลองครบรอบ 37 ปีก่อตั้ง ตามโครงการสำนึกรักสหกรณ์ สค.ชุมชนมหาโพธิ จำกัด 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 192
ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารธนาคารสหกรณ์เวียดนาม (CBV) เข้าศึกษาดูงาน 08 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 228
ช.ส.ค. หารือนายทะเบียน สร้างความชัดเจน หลังยุติดำเนินการ สก.5 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 239
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดตัวสหกรณ์สีขาว เน้นแนวคิด “สมาชิกคือหัวใจสหกรณ์” 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 356