ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประธาน ช.ส.ค.เข้าแสดงความยินดีต่อรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 594
ประธาน ช.ส.ค.เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หารือเรื่องการจัดสวัสดิการ ช.ส.ค. 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 336
ประชุมใหญ่เพชรบุรี ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมอภิปรายหลากหลายประเด็น ช.ส.ค. พร้อมรับข้อเสนอแนะ ชี้แจงครบทุกข้อสงสัย 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 343
ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ สมาชิกร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 05 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 281
ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ตอบทุกประเด็นคำถาม สมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจร่วมประชุมทะลุเป้า 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 326
รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. หารือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันวางแผนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้โปรแกรมบัญชีครบวงจร 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 262
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 477
รองบริหาร ช.ส.ค. ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนา “ทิศทาง พ.ร.บ. สหกรณ์ใหม่” 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 302
ช.ส.ค.สาขาภาคใต้จัดอบรมโครงการกฎหมายที่บังคับใช้กับงานสหกรณ์ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” และจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 421
ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ เปิดเวทีประชุมใหญ่สามัญ นายสมคิด วงศ์สุนทร ขึ้นแท่นประธานสาขาคนต่อไป 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 318