ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
26 กุมภาพันธ์ 2559 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ทั่วประเทศร่วมพิธีสักการะ น.ม.ส. บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 513
100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น ตบเท้า!!! รับโล่เกียรติยศ ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 474
ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินดีกับ นายธนิต จันทร์ประทีป ผอ.สสพ.2 คนใหม่ 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 606
ช.ส.ค. เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 341
ช.ส.ค. เข้าร่วมสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญเลิศ อินทร์ทอง 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 355
ประธาน ช.ส.ค. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สค.ฟรีเทรด จำกัด 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 344
นายกรัฐมนตรีเปิดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 456
ประธาน ช.ส.ค.ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สมพร วงศ์ศิรประภา 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 360
คณะกรรมการ ช.ส.ค.ร่วมประชุมพิจารณาแผนงบประมาณประจำปี 2559 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 312
เลขาคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 335