ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก 07 เมษายน 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 783
ช.ส.ค.สาขาภาคกลาง จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 31 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 602
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้ 25 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 708
ช.ส.ค. สาขาภาคใต้ จัดโครงการเสวนา “ปลูกจิตวิญญาณอาสาสมัครเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำเครดิตยูเนี่ยน อย่างมีคุณค่า” 25 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 546
ช.ส.ค. เข้าร่วมงาน วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 64 ปี 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 462
ช.ส.ค.เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 07 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 502
26 กุมภาพันธ์ 2559 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ทั่วประเทศร่วมพิธีสักการะ น.ม.ส. บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 600
100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น ตบเท้า!!! รับโล่เกียรติยศ ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 612
ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินดีกับ นายธนิต จันทร์ประทีป ผอ.สสพ.2 คนใหม่ 02 มีนาคม 2559 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 741