ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประธานสุภาพร่วมเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 175
ช.ส.ค. เร่งหารือแนวทางแก้ไขปัญหา สก.1-2 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 256
ประธานฯ สุภาพ รุด ยื่นหนังสือรองนายก กรณี พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 ป้องสิทธิ์สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 479
รอง ผจกญ.สายบริหารเข้าพบปะร่วมชี้แจงร่าง พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 30 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 234
ช.ส.ค. เตรียมปั้นหัวหน้างานยุคใหม่ เร่งจัดอบรมรุ่น 2 พร้อมรับนโยบาย ปี 2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 338
ประธานฯ สุภาพ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 341
ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินกับ สค.บ้านป่าชิง จำกัด ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่น 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 337
ช.ส.ค. ร่วมเวทีหารือปฏิรูประบบกำกับดูแลสหกรณ์ไทย 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 368
ประธานฯ สุภาพ และผู้บริหาร ช.ส.ค. ร่วมอภิปรายและรับฟังแนวทางปฏิรูประบบสหกรณ์ 25 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 382
อธิบดีกรมส่งเสริม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าว “ช.ส.ค. เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 24 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 353