ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

รองฯ เครือวัลย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล

web รฐสภาเนปาล

                 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ให้การต้อนรับ สมาชิกรัฐสภาจากประเทศเนปาล จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะเน้นกิจกรรมการออมและเครดิตให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเทวา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

                โอกาสนี้ นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ช.ส.ค. และวิธีการส่งเสริมและจัดตั้งการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะศึกษาดูงาน ที่ตระหนักดีว่า ช.ส.ค. ได้ดำเนินงานในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งให้รัฐสภาจากประเทศเนปาลมีความสนใจที่จะเยี่ยมชมสำนักงานพร้อมพูดคุยเพื่อเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ ช.ส.ค. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

แผนกประชาสัมพันธ์

// รายงาน