ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประธาน ช.ส.ค.เข้าแสดงความยินดีต่อรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พร้อมด้วยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ,นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร และคณะ เข้าแสดงความยินดีต่อ นายประยูร อินสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. จากนั้นได้เข้าแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 ณ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์พื้่นที่ 2 เขตมีนบุรี กทม.

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ///รายงาน