ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค. ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

12-01-060

           วันที่ 12 มกราคม 2560 นายสายันต์ เขียวอินทร์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมคณะผู้ตรวจสอบกิจาร ฝ่ายจัดการนำโดย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และขอเชิญชวนพี่น้องในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อ ช.ส.ค. สาขาแต่หละภูมิภาค  หรือเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.cultthai.tcoop  

แผนกประชาสัมพันธ์/รายงาน