ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานฯ สุภาพ ร่วมงานสวดอภิธรรม นายหนู สมใจ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพ

web-สวดอภธรรม พอคณรอง

 

            ช่วงค่ำ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ นำโดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีนายสายัณห์ เขียวอินทร์ ประธานฯ และคณะ รวมถึงนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ในส่วนของ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี มีนายชัชชัย จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการ และนางน้องรัตนา ทิศาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายหนู สมใจ บิดาของนายร้อง สมใจ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 99 ปี มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ณ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และเข้าสู่พิธีฌาปณกิจไปเมื่อวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อผู้วายชนม์ และการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครับสมใจ มา ณ โอกาสนี้

  

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงาน