ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุม การจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 21 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 34
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มั่นใจเครดิตยูเนี่ยนคุณภาพเยี่ยม มอบเครื่องจักรกลการเกษตรไปบริการสมาชิกสหกรณ์ 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 60
ช.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโชติ รอดพงษ์ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง 08 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 36
ประธานสุภาพร่วมเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 32
ช.ส.ค. เร่งหารือแนวทางแก้ไขปัญหา สก.1-2 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 105
ประธานฯ สุภาพ รุด ยื่นหนังสือรองนายก กรณี พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 8/1 ป้องสิทธิ์สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 120
รอง ผจกญ.สายบริหารเข้าพบปะร่วมชี้แจงร่าง พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 30 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 64
ช.ส.ค. เตรียมปั้นหัวหน้างานยุคใหม่ เร่งจัดอบรมรุ่น 2 พร้อมรับนโยบาย ปี 2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 161
ประธานฯ สุภาพ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 193
ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินกับ สค.บ้านป่าชิง จำกัด ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่น 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 162