ประกาศรับสมัครงาน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป.รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เจ้าหน้าที่นิติกร สำนักผู้จัดการใหญ่
 3. พนักงานยานพหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
3 1 ธ.ค. 59
-
16 ธ.ค. 59
 
20 ธ.ค. 59
pdfคลิกเพื่อดูรายละเอียด
26 ธ.ค. 59 
-
27 ธ.ค. 59
 

 

 

arrow 130 ดาวน์โหลดใบสมัคร