ประธานกรรมการดำเนินการ

MR pressident5

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ธ.ค. 59

จำนวน cu 1,181 แห่ง
สมาชิก 1,331,424 คน
สินทรัพย์ 65,575 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 50,801 ล้านบาท
เงินรับฝาก 35,483 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 28,628 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

ข้อมูลใหม่ล่าสุด

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.900 1.850 2.600 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท 0.350 1.350 2.100 2.000 2.800 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 2.300 2.150 3.000 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 25/04/2560, 11:30
2017-04-25-04-30-26                      วันที่ 21 เมษายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ และนายดาบชัย ใจสู้ศึก นำทีมฝ่ายจัดการระดับบริหาร ของ ช.ส.ค. มีนายคันศร...
Written on 24/04/2560, 15:35
220460 วันที่ 22 เมษายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด...
Written on 10/04/2560, 19:00
79 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พร้อมด้วยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ,นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร และคณะ เข้าแสดงความยินดีต่อ นายประยูร อินสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ...
Written on 10/04/2560, 18:49
2017-04-10-11-49-22 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นายเสกสรร ศุภแสง ที่ปรึกษา, นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร...
Written on 10/04/2560, 17:28
080460            วันที่ 8 เมษายน 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี...