ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมสักการะพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 10
ผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐วัน) 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 27
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการบริหารการกระจายความเสี่ยง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 24
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ 17 มกราคม 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 23
ช.ส.ค. ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 12 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 27
ผู้บริหารธนาคากรุงไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 12 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 28
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. เดินสาย สวัสดีปีใหม่ 2560 หน่วยงานราชการและผู้นำเครดิตยูเนี่ยนในเขต กทม 11 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 30
ช.ส.ค. ร่วมกับชมรมฯ ในเขตภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาว ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 29
ประธานฯ สุภาพ ร่วมงานสวดอภิธรรม นายหนู สมใจ ช.ส.ค. ร่วมเป็นเจ้าภาพ 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 34
ธนาคารออมสินเข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค. 10 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 19