ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ก.ส.ค.) หารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก สก.1-2 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 319
รองฯ เครือวัลย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 227
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เดินหน้าชี้แจงหน่วยงานรัฐ ร้องขอพิจารณาทบทวน ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา ๘/๑ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ยัน ไม่รับ !!!!! 05 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 264
คณะกรรมการและผู้บริหาร ร่วมถกประเด็นทิศทางการดำเนินงาน และภารกิจ ช.ส.ค. ในอนาคต (CULT 4.0) 03 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 213
ประธาน ช.ส.ค.เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหา พรบ.สหกรณ์มาตรา 8/1 และกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก สก.1-2 30 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 246
รองประธานสภาขับเคลื่อนฯ เชื่อมั่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธนาคารชุมชนที่เข้าถึงประชาชนโดยแท้จริง 27 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 187
ผู้นำสหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ตบเท้าร่วมเวทีสัมมนา “เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" พร้อมแสดงทัศนะเชิงสร้างสรรค์ต้านปัญหา มาตรา 8/1 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 228
ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุม การจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 21 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 259
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มั่นใจเครดิตยูเนี่ยนคุณภาพเยี่ยม มอบเครื่องจักรกลการเกษตรไปบริการสมาชิกสหกรณ์ 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 454
ช.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโชติ รอดพงษ์ ที่ปรึกษา ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง 08 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 183