ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ช.ส.ค. เตรียมปั้นหัวหน้างานยุคใหม่ เร่งจัดอบรมรุ่น 2 พร้อมรับนโยบาย ปี 2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 52
ประธานฯ สุภาพ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 57
ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินกับ สค.บ้านป่าชิง จำกัด ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่น 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 88
ช.ส.ค. ร่วมเวทีหารือปฏิรูประบบกำกับดูแลสหกรณ์ไทย 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 74
ประธานฯ สุภาพ และผู้บริหาร ช.ส.ค. ร่วมอภิปรายและรับฟังแนวทางปฏิรูประบบสหกรณ์ 25 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 171
อธิบดีกรมส่งเสริม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าว “ช.ส.ค. เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 24 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 158
ประธาน ช.ส.ค.เข้าแสดงความยินดีต่อรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 184
ประธาน ช.ส.ค.เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หารือเรื่องการจัดสวัสดิการ ช.ส.ค. 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 154
ประชุมใหญ่เพชรบุรี ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมอภิปรายหลากหลายประเด็น ช.ส.ค. พร้อมรับข้อเสนอแนะ ชี้แจงครบทุกข้อสงสัย 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 154
ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ สมาชิกร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 05 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 126