ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประธานฯ สุภาพ และผู้บริหาร ช.ส.ค. ร่วมอภิปรายและรับฟังแนวทางปฏิรูประบบสหกรณ์ 25 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 19
อธิบดีกรมส่งเสริม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าว “ช.ส.ค. เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 24 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 31
ประธาน ช.ส.ค.เข้าแสดงความยินดีต่อรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 60
ประธาน ช.ส.ค.เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หารือเรื่องการจัดสวัสดิการ ช.ส.ค. 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายรัฐวิชญ์ นภานพดล 65
ประชุมใหญ่เพชรบุรี ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมอภิปรายหลากหลายประเด็น ช.ส.ค. พร้อมรับข้อเสนอแนะ ชี้แจงครบทุกข้อสงสัย 10 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 64
ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ สมาชิกร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 05 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 66
ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ตอบทุกประเด็นคำถาม สมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจร่วมประชุมทะลุเป้า 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 86
รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. หารือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันวางแผนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้โปรแกรมบัญชีครบวงจร 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 49
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายธนศักดิ์ กาบสร้อย 70
รองบริหาร ช.ส.ค. ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนา “ทิศทาง พ.ร.บ. สหกรณ์ใหม่” 30 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายเอกลักษณ์ เนาวรัตน์ 73