นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธาน ช.ส.ค. สาขาภาคใต้ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้

Search