สค.ซึ้งสามัคคี จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโอกาสครบรอบ 40 ปี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561คณะผู้บริหารจาก ช.ส.ค. มีนายวีรพล ปุระณะคณะผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. , นางสุวรรณี มุติยารมย์ ผู้จัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก ,นางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด จังหวัดจันทบุรี


     ในช่วงเช้ามีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกัน จากนั้นเป็นการเข้าสู่พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอขลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและทำพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตและสร้างกุศลร่วมกันกับสมาชิกในมวลรวม
กิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดงานครบ 40 ปี โดยสหกรณ์จะจัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองอีกครั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งของสหกรณ์

Search