ประธานฯ สุภาพ เปิดเวทีการประชุมใหญ่ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกสหกรณ์ พร้อมเร่งพัฒนาขบวนการให้มั่นคง

Search