พี่น้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดงานสุราษฏร์-อันดามันสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานีในโซนไชยา-ท่าชนะ-วิภาวดี ร่วมกันจัดงานสุราษฏร์-อันดามันสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. มอบหมายนางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายปรีชา บุญร่ม กล่าวรายงาน และมีนายยอดชาย พันธุครุฑ นายกเทศบาลตำบลพุ่มเรียง, นางยุวดี เศวตศิลป์ กำนันตำบลพุ่มเรียง, นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน,นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธาน ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ และมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 400 คน ในการนี้รองผู้จัดการใหญ่สายบริหารได้รับเชิญให้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นด้านการแก้ไขปัญหาสวัสดิการ และผลกระทบเรื่องอื่นๆ ที่  เครดิตยูเนี่ยนจะต้องรวมพลังกัน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของขบวนการให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่าน

Search