ช.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก NATCO ประเทศฟิลิปปินส์

         

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 Ms.Elenita V. San Roque CEO สมาคมสมาพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU พร้อมด้วย Mr.Ranjith Hettiarachchi. Chief of Technical officer และ Ms.Paraguya,Sylvia S., CEO NATTCO ประเทศ ฟิลิปปินส์ เข้าพบปะเยียมเยียน ช.ส.ค. ในฐานะสมาชิกของ ACCU โดย มีนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ให้การต้อนรับ

                ในการนี้ผู้บริหารทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการให้บริการทางด้านการเงิน ด้วยระบบเทคโนโลยีแก่สมาชิก พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ในการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง องค์กร

แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน

Search