ประธาน ช.ส.ค.นำทีม มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย, นางพัทธ์ธีรา บุรศักดิ์วราฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ , นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการ , นายธิบดี ศรีสมบัติ กรรมการ และฝ่ายจัดการมี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ,นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แก่พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครฯ

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ \\รายงาน

Search