ช.ส.ค.เปิดบ้านต้อนรับ คุณสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีต สว.จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 คุณสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีต สว.จังหวัดเพชรบุรี และที่ปรึกษา ช.ส.ค.เข้าพบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ช.ส.ค. โดยมีนายสุพัฒน์ อานามนารถ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2 พร้อมด้วย นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการดำเนินการ ,นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. , นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร และคณะให้การต้อนรับ 
ในการนี้ คุณสุมล ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการด้านการผลักดันร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอันเป็นที่น่าพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. \\รายงาน

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Search