ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม เพื่อความเป็นศิริมงคลของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม ณ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก โดยมีคณะกรรมการสาขาและผู้นำในเขตภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธี โดยมีนายมานะ สุดสงวน อดีตประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งที่ปรึกษา ช.ส.ค.และผู้นำเครดิตยูเนี่ยนสาขาภาคตะวันออก เข้าร่วมในพิธี ในการนี้มีนายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกพร้อมด้วย จนท.สาขา ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีอันเป็นมงคลนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ //รายงาน

Search