ประธาน ช.ส.ค.เข้าแสดงความยินดีกับ สค.อพป.บ้านมะเดื่อทอง จำกัด ในโอกาสครบรอบ 36 ปี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ คณะกรรมการดำเนินการ ,นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะเข้าแสดงความยินดีต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอพป.บ้านมะเดื่อทอง จำกัด ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี ณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบของที่ระลึกแก่นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ประธานสหกรณ์  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสร้างความมั่นคงมาได้เป็นระยะเวลากว่า 36 ปี และขอให้ดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งพิงแก่สมาชิกอย่างแท้จริง

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ //รายงาน

Search