ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรับชมข่าวเที่ยง VOICE TV21

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรับชมการสัมภาษณ์นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.และนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. ให้สัมภาษณ์ช่วงข่าวเที่ยง VOICE TV ช่อง 21 เรื่องการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ผลักดันและสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ผ่าน ต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา สนช. คนที่ 1 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป

*** รับชมรายการสดได้ที่ลิ้งก์นี้ https://live.voicetv.co.th

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Search