ประธานสุภาพนำทีมร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรายงานผลการดำเนินการสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา2

แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน

Search