ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับคณะตัวแทนจาก ACCU Supporter Members จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ศึกษาดูงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Exposure Program Participants to Thailand จำนวน 48 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ACCU Supporter Members จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน การนี้ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางสาววสุธิดา ภูดิศบุญญินท์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

Search