สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมก้าวไปอย่างมั่นใจกับมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายบริบทการดำเนินงานของมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย (มคท.) เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกในรูปแบบมูลนิธิฯ พร้อมตอบข้อสงสัยแก่ผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีให้คลายความกังวล และมั่นใจในการบริหารจัดการของมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

การนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เรียบร้อย ประธานฯชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพีธีเปิด โครงการ "ก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการภายใต้มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย" โดยมี นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม ประธานกรรมการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายสายัณห์ เขียวอินทร์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. ชุดที่ 39 ขึ้นเวที ร่วมตอบคำถามและข้อสงสัย แก่บรรดาผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง และในครั้งนี้ ชาวเพชรบุรีได้มีโอกาสต้อนรับ สหกรณ์เพื่อนบ้าน จาก สค.สระพัฒนา จก. จ.นครปฐม ให้ความสนใจร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 

แผนกประสัมพันธ์ ช.ส.ค.

รายงาน

 

Search